20130421 modella mat

110 kr Modella orginalförpackning från 1984 – matsal!
Samma skala som Lundby.
I fint skick- se bild.
Modella original packaging from 1984 – Dining Room!
Same scale as Lundby.
In good condition, see picture.