20130421 modella kitchen

110 kr Modella orginalförpackning från 1984 – kök!
Kök inklusive mopp och hink . Samma skala som Lundby.
I fint skick- se bild.
Modella original packaging from 1984 – Kitchen!
Kitchen including mop and bucket. Same scale as Lundby.
In good condition, see picture.